'จิสด้า' หนุนอุตสาหกรรมอวกาศ หวังแข่งขันกับสิงคโปร์-อินโดนีเซีย หนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีอีซี พร้อมลุยพัฒนาสถานีดาวเทียมศรีราชา


     อุตสาหกรรมอวกาศ (Space Industry) ในไทยมีแนวโน้มขยายตัว โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รายงานผลการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในอุตสาหกรรมอวกาศของไทยปี 2562 มีมูลค่า 56,000 ล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมกิจการทางตรง เช่น ระบบรับสัญญาณภาคพื้นดิน การผลิตอากาศยาน รวมถึงกิจการต่อเนื่อง เช่น การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ การแพทย์ทางไกล อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า เปิดเผยว่า จิสด้ามีแผนพัฒนาสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอวกาศด้วย โดยจะไม่ใช่แค่การสร้างสถานีควบคุมเท่านั้น แต่การที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์มาตรฐานและทดสอบดาวเทียมที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ เมื่อมีการพัฒนาสถานีดาวเทียมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ภาคเอกชนที่มีการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับดาวเทียมจะมาใช้สถานที่นี้ในการทดสอบอุปกกรณ์และขอรับรองมาตรฐานเพื่อนำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศและการบินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) “ในอนาคตการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรจะมีมาก อุตสาหกรรมด้านนี้ก็จะขยายตัว มีโรงงานผลิตและซัพพายเออร์จำนวนมาก การมีศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานดาวเทียมที่ศรีราชาเราวางแผนที่จะเปิดให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ เอกชนที่มีการพัฒนาสินค้าและอปุกรณ์สามารถมาขอทดสอบมาตรฐานได้" รวมทั้งการมีศูนย์นี้จะช่วยให้เราแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมนี้ทั้งด้านคุณภาพและราคา โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้หากเทียบในระดับอาเซียนไทยถือว่าอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยปัจจุบันมีเวียดนามเป็นคู่แข่งในลำดับที่ 4 ที่เริ่มมีการพัฒนาในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น

ที่มา