ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ชั้น 3 อาคาร กสท. โทรคมนาคม 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์ : +66 2033 8062

  โทรสาร : +66 2033 8001

  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 16:30 น.

  Email : [email protected]