ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ชั้น 25 อาคาร กสท. โทรคมนาคม 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์: +66 2033 8062

  โทรสาร: +66 2033 8001

  เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 16:30 น.

  Email: [email protected]