สกพอ. รับโล่เกียรติคุณ Gov Cloud 2020 จากระบบ EEC-OSS ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงาน “Gov Cloud 2020” The Future of Digital Government พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ Gov Cloud 2020 ที่ใช้งานคลาวด์กลางภาครัฐ ให้แก่นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี

อ่านทั้งหมด

บีโอไอ ให้เว้นภาษีสูงสุด 100% ลงทุน “ระบบอัตโนมัติ” สปีดการผลิต

บีโอไอ แนะผู้ประกอบการลงทุนระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เสริมแกร่งซัพพลายเชน พร้อมรองรับเศรษฐกิจไทยฟื้นหลังโควิด

อ่านทั้งหมด

พาไปส่อง 5 ที่เที่ยว “ระยอง” สุดฮิต ที่ขาเที่ยวที่ชอบทะเลและหลงรักบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีของธรรมชาติ

พาไปส่อง 5 ที่เที่ยว “ระยอง” #สุดฮิต ที่ขาเที่ยวที่ชอบทะเลและหลงรักบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีของธรรมชาติต้องไม่พลาดไปเช็คอิน

อ่านทั้งหมด

สกพอ.สร้างระบบ EEC – OSS หนุนผู้ประกอบการ นักลงทุน ทำธุรกรรมคล่องตัว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยสร้าง ระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร (One Stop Service : EEC-OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยอำนวยความสะดวก อาทิ การเชื่อมโยงเอกสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดเอกสารที่ซ้ำซ้อนกัน และสามารถยื่นขออนุมัติอนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น

อ่านทั้งหมด

ลงนามร่วมลงทุน ‘โครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก’

วันนี้ 19 มิ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด เพื่อร่วมกันลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

อ่านทั้งหมด

EEC OSS New Version 2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เน้นความง่ายในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐาน

อ่านทั้งหมด

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บีโอไอ กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพขยายเวลายื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการถึง ธันวาคม 2565 ปรับปรุงมาตรการย่อย ให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากภาคเกษตร เช่น
– มาตรการฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000)
– มาตรการฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061)
6 มาตรการย่อย ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้แก่
1. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
3. การวิจัยและพัฒนา หรือ ออกแบบทางวิศวกรรม
4. การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล
5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
6. การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

สิทธิประโยชน์
– มาตรการย่อย 1-5 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 3 ปี
– มาตรการย่อย 6 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% เป็นเวลา 3 ปี

อ่านทั้งหมด