“อีอีซีประกาศ แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค”

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด