พาไปส่อง 5 ที่เที่ยว “ระยอง” สุดฮิต ที่ขาเที่ยวที่ชอบทะเลและหลงรักบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีของธรรมชาติ

พาไปส่อง 5 ที่เที่ยว “ระยอง” #สุดฮิต ที่ขาเที่ยวที่ชอบทะเลและหลงรักบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีของธรรมชาติต้องไม่พลาดไปเช็คอิน

system

สิงหาคม 11, 2020

ลงนามร่วมลงทุน ‘โครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก’

วันนี้ 19 มิ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด เพื่อร่วมกันลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

system

มิถุนายน 2, 2020

สกพอ.สร้างระบบ EEC – OSS หนุนผู้ประกอบการ นักลงทุน ทำธุรกรรมคล่องตัว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยสร้าง ระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร (One Stop Service : EEC-OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยอำนวยความสะดวก อาทิ การเชื่อมโยงเอกสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดเอกสารที่ซ้ำซ้อนกัน และสามารถยื่นขออนุมัติอนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น

system

มิถุนายน 2, 2020