ลงนามร่วมลงทุน ‘โครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก’


ลงนามร่วมลงทุน ‘โครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก’
วันนี้ 19 มิ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จํากัด เพื่อร่วมกันลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

ที่มา : ลงนามร่วมลงทุน 'โครงการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก'