ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีอีซี ด้วยโปรแกรม Google Earth


ตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินผัง EEC  ได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรม google earth ซึ่งสามารถคลิกที่ Link เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เปิดใช้งานบน

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=en  
Iphone/Ipad : https://apps.apple.com/us/app/google-earth/id293622097  
Computer/Laptop : https://www.google.com/earth/versions/#download-pro  

ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้สนใจ ในการพัฒนาไปตามแนวทางของ EEC  สามารถลองเปิดใช้งานได้ โดยศึกษาจากวีดีโอ 3 ตอน ซึ่งได้อธิบายโดยละเอียดตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมไปจนถึงวิธีการใช้งาน และหากมีข้อสงสัย ติดต่อ  คุณทรงกริช บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด