ระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

( EEC One Stop Service : EEC-OSS )

*เพื่อประสิทธิภาพในการใช้บริการ แนะนำให้ใช้

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

'คิกออฟ' วันสต็อปเซอร์วิส ลดเวลาขอใบอนุญาตธุรกิจ50%

สกพอ.จับมือหน่วยงานภาครัฐคลอดอีอีซี – โอเอสเอส แพลตฟอร์มกลางขออนุญาตดำเนินธุรกิจในพื้นที่อีอีซี “คณิศ” ชี้ช่วยลดขั้นตอนขออนุญาตลงได้จาก 158 วันเหลือ 78 วัน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดพิธีเปิดให้บริการระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC – OSS เพื่อเป็นระบบที่ให้บริการขออนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยได้มาตรฐาน

ทำไมต้อง EEC-OSS ?

ระบบ EEC-OSS คืออะไร

ระบบ EEC-OSS คือ ระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยจะช่วยผู้ประกอบการให้ขอใบอนุญาตได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่าน
ระบบการขออนุญาตออนไลน์ด้วยฟังก์ชันที่ทำให้การขอใบอนุญาตรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ดังนี้

Smart Assessment

แนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอผ่านคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ

Smart ID

สามารถขอรับบริการได้ทุกที่ ผ่านบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว

Smart Form & Doc

ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำกัน หลายคำขอและดึงข้อมูลจากภาครัฐมากรอกให้

Smart Track & Pay

สามารถติดตามสถานะคำขอ
ได้ตลอด และพัฒนาช่องทาง
การจ่ายเงินออนไลน์

Smart License

พัฒนาใบอนุญาตให้จัดเก็บ
รูปแบบออนไลน์
( Digital permit )

คุณรู้หรือไม่ ?

ระบบ EEC-OSS ดีอย่างไร

ระบบ EEC-OSS จะอำนวยความสะดวกในกิจกรรมของธุรกิจ ดังนี้